Vertalen, een creatief proces

Vertalen is een creatief proces waarbij veel komt kijken.

Vaak wordt het vak onderschat, omdat het vertalen van een brontekst naar een doeltekst eenvoudig lijkt. Niets is minder waar.

Als vertaler krijg je te maken met opdrachten voor bedrijven of particulier en de teksten kunnen uiteenlopen van formeel tot informeel. De zinnen worden hierop aangepast naar de context.

Daarnaast bevat een brontekst vaak verschillende termen die geen of juist meerdere equivalenten hebben in de doeltaal. Maar wanneer worden twee woorden als gelijk beschouwd? Is het de betekenis, de vorm, het effect of de functie van de woorden die ze equivalent maakt?

Bij het redigeren van teksten let EJC Translations op typefouten, inconsistenties of fouten in de grammatica en interpunctie. Vanzelfsprekend is een oog voor detail ook zeer belangrijk in het vertaalproces.

Creative process